Tekintettel az általános hazai gépkocsivezetői helyzetre, 2015 márciusában elindítottuk gépkocsivezető utánpótlási programunkat.

5 fiatal pályakezdőnek biztosítottunk lehetőséget arra, hogy cégünk költségén elinduljanak a hivatásos tehergépkocsi vezetői pályán. Az oktatás mellett biztos munkahelyet kínálunk számukra. Programunkat folytatjuk, hogy további nálunk tanult professzionális gépkocsivezetőkkel gyarapíthassuk dolgozói állományukat.